Türk Müziğinde Üflemeli Çalgılar

a)Zurna:Şimşir, gürgen, ardiç gibi agaçlardan yapilir.Sesi çok güçlü bir ezgi çalgisidir.Çalinişi özel bir soluk almayi gerektirir.Önde yedi, arkada bir delik olmak üzere toplam sekiz deligi vardir.Büyük boyuna kaba zurna, orta boyuna zurna, küçük boyuna ise cura zurna adı verilir.

b)Kaval:Üflemeli hakl çalgılarımızın en eskisi olup dilli ve dilsiz kaval olmak üzere iki çeşidi vardir.Agaçtan yapilmiş olup blokflüt gibi önde yedi, arkada bir deligi yani toplam sekiz deligi vardir.

c)Mey:Bir gövde üzerine, üflemek için takılmış bir kamıştan meydana gelmiştir.Gövde kısmında, yedi önde, bir arkada olmak üzere sekiz delik bulunur.Özellikle Doğu Bölgelerinde kullanılan Mey’in çeşitli büyüklükte voyları vardır.

d)Sipsi:Daha çok Burdur yöresinde kullanılmakta olan bu çalgı kamıştan yapılmıştır.Çok tiz ve oynak bir sesi vardır.Bir kurşun kalem büyüklüğünde olup önde beş, arkada bir deliği vardır.

e)Ney:Klasik Türk müziğinin en tanınmış üflemeli çalgılarından biriolup kamıştan yapılır.Altı delik önde, bir delik arkada olmak üzere yedi delikten oluşur.Üç oktava yakın bir ses genişliği olup çok çeşitli boyları vardır.Ney çalanlara neyzen adı verilir.

f)Tulum:Genellikle Doğu Karadeniz’de kullanılan çift sesli bir halk çalgısıdır.Toklu derisinden tulum çıkartılarak, kol kısmına bir çifte kamış eklenmesi yoluyla yapılır.Nefesle şişirilmesi için kamıştan bir ağızlığı bulunmaktadır.

Bunlardan başka çığırtma (düdük), Balaban vb. gibi çalgılarla, bir batı müziği çalgısı olan klarinet de Türk müziğinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

Şu Anda .::WwW.MuZiKKuLuBu.Uni.Cc::. Sayfalarındasınız